Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie 

    Beneš, David
    Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie ve vybrané společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury. Jsou zde popsány jednotlivé marketingové systémy, které jsou následně použity ...