Now showing items 1-1 of 1

  • Studie procesu zásobování v obchodní společnosti 

    Baníková, Denisa
    Diplomová práca sa zaoberá štúdiou procesu zásobovania vo vybranej spoločnosti, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná hlavne na nákup a predaj čistiacich strojov a prostriedkov. Práca podáva návrh na zlepšenie zásobovacieho ...