Now showing items 1-3 of 3

 • Konkurenční strategie firmy 

  Požárová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá konkurenční strategií firmy působící na trhu služeb. Práce poskytuje analýzu současného stavu a zkoumá vnější a vnitřní prostředí. Na základě zjištěných informací podává návrh na zlepšení konkurenční ...
 • Návrh inovační strategie tramvajových vozidel DPMB 

  Šiler, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inovační strategie tramvajových vozidel Dopravního podniku města Brna. V první části práce jsou ukázány vybrané přístupy k tvorbě inovační strategie. V druhé části je provedena analýza ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků se zákaznickým centrem 

  Dvořák, Milan
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Na základě provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické místo, které je možné řešit dostupnými zdroji. ...