Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti IN-EKO TEAM, s. r. o. V teoretické části je uveden výčet relevantních informací z odborných publikací, jsou zde vysvětleny základní pojmy, představeny modely ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Bulvová, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pernicová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím EFQM Excelence Model 

  Matoušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Hodnocení je prováděno prostřednictvím Modelu START, vycházejícího z EFQM Modelu Excelence. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím moderních ukazatelů 

  Blažková, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XZ, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2012 – 2016 pomocí základních finančních metod a moderní metody ekonomické přidané hodnoty
 • Kapitálová struktura společnosti SCHOTT FLAT GLASS s.r.o. 

  Urbanová, Tereza
  Cílem diplomové práce je analýza kapitálové struktury společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy. Konkrétně bude realizována horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Na základě ...
 • Řízení rizik v podniku 

  Hobza, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v podniku, konkrétně odpovědnosti managmentu při porušení povinností souvisejících se správou obchodní korporace a porušení povinností v souvislosti s insolvenčním ...