Now showing items 1-2 of 2

  • Konsolidovaná účetní závěrka 

    Vaníčková, Michaela
    Diplomová práce se zabývá problematikou, která je zaměřena na konsolidovanou účetní závěrku a na finanční situaci skupiny podniků. Základním cílem práce je zhodnocení finanční situace zvolené skupiny podniků na základě ...
  • Konsolidovaná účetní závěrka 

    Havranová, Žofia
    Problematika diplomovej práce je zameraná na konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá pomocou analýzy súčasného stavu skupiny kapitálovo spojených podnikov špecifikuje návrh konsolidačných pravidiel vybranej skupiny podnikov. ...