Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní pojistná ochrana obce Lešná 

    Pechová, Helena
    Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy ...