Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie 

    Rozsypal, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na ...