Now showing items 1-1 of 1

  • Určování hodnoty podniku 

    Salvetová, Kateřina
    Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.