Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie 

    Schwarz, Petra
    Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu marketingové strategie společnosti GN s.r.o. se zaměřením na marketingový mix. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se ...