Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj obchodních aktivit mikro podniku Roman Selinger 

    Selingerová, Adéla
    Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného ...