Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení nákupní strategie ve vybraném podniku 

    Sipos, Hajnalka
    Diplomová práca sa zaoberá štúdiou riadenia nákupnej stratégie v konkrétnom obchodnom podniku. Jedná sa o internetový obchod predávajúci tovar finálnemu zákazníkovi. Predmetom práce je skúmanie nákupných procesov s prvotným ...