Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Skopalíková, Miluše
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...