Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh změn motivačního sytému ve vybraném podniku 

  Farkasová, Helena
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska týkající se řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V praktické části bude ...
 • Odměňování pracovníků ve vybraném podniku 

  Grycová, Veronika
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá pracovní motivací s důrazem na potřeby pracovníků. Dále jsou popsány funkce systému odměňování a jeho jednotlivé složky se zaměřením na jejich motivační účinek. Praktická ...
 • Systém motivace a odměňování ve vybrané společnosti 

  Schafferová, Martina
  Diplomová práce se zabývá pracovní motivací, hodnocením a odměňováním zaměstnanců firmy Macek a syn s.r.o. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se teorie motivace, hodnocení pracovníků a ...
 • Zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců ve výrobní společnosti 

  Chmelová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve společnosti EUROM, s.r.o. V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se tématu motivace pracovníků a způsoby jejich odměňování. Následuje ...