Now showing items 1-2 of 2

  • Procesní řízení zakázky ve vybrané organizaci 

    Rola, Daniel
    Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky ve společnosti G.W. mont, s.r.o., která působí v oblasti dodávání technologických trubních rozvodů. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je představení ...
  • Studie procesního řízení obchodní zakázky 

    Žundálek, Martin
    Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnosti a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou popsána teoretická ...