Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh rozvoje motivačního systému společnosti 

  Urbanová, Michaela
  Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního systému společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti IMOS Brno, a.s. V práci je provedena analýza současného motivačního systému vybrané ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Halačková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců výdejních míst ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na základní teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Druhá část ...
 • Uplatnění personálního marketingu v obchodní společnosti 

  Škorpilová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním personálního marketingu ve společnosti. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se uplatnění marketingu v oblasti HR. V druhé, praktické části práce jsou ...