Now showing items 1-1 of 1

  • Využití metod štíhlé výroby na vybraném pracovišti 

    Kosařová, Zuzana
    Diplomová práce se zaměřuje na návrh úpravy pracoviště dle metodiky štíhlé výroby (DMAIC). Cílem je snížení plýtvání a zvýšení produktivity výroby na základě implementace LEAN nástrojů. Teoretická část vymezuje základní ...