Now showing items 1-1 of 1

  • SAP reporting s využitím in-memory databáze 

    Smejkal, Václav
    Diplomová práce se zabývá in-memory databází SAP HANA, která uchovává všechna data přímo v operační paměti s využitím sloupcově orientovaného uspořádání dat. Praktickou součástí práce je vytvoření aplikace v prostředí SAP ...