Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

    Nguyen, Sao Linh
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
  • Návrh marketingové strategie 

    Beneš, David
    Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie ve vybrané společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury. Jsou zde popsány jednotlivé marketingové systémy, které jsou následně použity ...