Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

    Matlasová, Monika
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...