Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace 

    Bulínová, Sabina
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Hervis. První část práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je představena společnost, její marketingový mix a komunikační mix. Na základě ...