Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti projektu 

    Osman, Martin
    Diplomová práce řeší problematiku předprojektové fáze projektu se zaměřením na Studii proveditelnosti projektu vývoje RTLS platformy ve vybrané společnosti. V první části práce uvádím teoretická východiska práce. V analytické ...