Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro řízení diplomových prací 

    Stodolová, Martina
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení diplomových prací určené pro studenty a jejich vedoucí. Vymezuje teoretická východiska týkající se webových aplikací. Na základě požadavků a analýzy ...