Now showing items 1-2 of 2

  • Využití agilní metodiky při řízení vývoje softwaru 

    Mazáková, Zuzana
    Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění procesu řízení ve vývoji softwaru, a to integrováním agilní metodiky Scrum do projektu. Navrhnuté řešení obsahuje stěžejní principy a součásti metodologie a jejich konkrétní ...
  • Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení 

    Moudrá, Libuše
    Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu řízení mezinárodních projektů v nadnárodní IT společnosti, která má vést k výběru a implementaci vhodného nástroje pro projektové řízení podporujícím plánování a ...