Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn identity managementu v podniku 

    Hruška, David
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace změn identity managementu do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis identity managementu. Dále je zde popsána ...