Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh autentizace uživatelů ve společnosti 

    Klaška, Patrik
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhotovení funkčního procesu autentizace uživatelů do počítačové sítě ve společnosti Wistron InfoComm s.r.o. a pojednává o problematice, týkající se tohoto procesu. Hlavním cílem práce ...