Now showing items 1-1 of 1

  • Věrný a poctivý obraz obchodní korporace v účetní závěrce 

    Němec, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou věrného a poctivého obrazu obchodní korporace v účetní závěrce. Základními výkazy účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce, kde jsou objasněny ...