Now showing items 1-1 of 1

  • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace 

    Nováková, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá optimalizací financování vybrané společnosti. Diplomovou práci tvoří tři části, a to část teoretická, analytická a návrhová. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny možnosti financování ...