Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

    Nguyen, Sao Linh
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
  • Návrh změn identity managementu v podniku 

    Hruška, David
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace změn identity managementu do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis identity managementu. Dále je zde popsána ...