Now showing items 1-4 of 4

 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Návrh motivačního systému 

  Kroupová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí opatření, která napomůžou zlepšit dosavadní motivační systém konkrétní společnosti. Návrhy byly sestaveny na základě analýz současného stavu a jsou určeny pro odstranění nedostatků, ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Vejnarová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor a zlepšení motivačního systému společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. První kapitola je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické kapitole ...
 • Návrh systému motivace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Zbořilová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na systém motivace a odměňování ve zvolené společnosti a to z teoretického i praktického hlediska. Teorii motivace a odměňování, základním pojmům i historickému vývoji je věnována první a druhá ...