Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení investičního záměru 

    Kroutilová, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby nového bytového komplexu v Brně a následně zhodnocení výnosnosti projektu pro danou společnost. Na základě literární rešerše jsou zpracovány teoretické ...
  • Hodnocení investičního záměru 

    Dokulilová, Hana
    Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru konkrétní firmy na vybu-dování nové výrobní a balicí linky na výrobu sirupů. V hlavní části práce je posuzována efektivnost dané investice pomocí vhodně zvolených ...