Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení efektivnosti investic ve společnosti TESYDO, s.r.o. 

    Dolák, Marek
    Předmětem diplomové práce je zhodnoceni ekonomické efektivnosti investičního záměru ve společnosti TESYDO, s. r. o. a na základě výsledků hodnocení stanovení doporučujícího verdiktu. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...