Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn konceptu personálního řízení ve státní správě 

    Palatová, Radka
    Tato diplomová práce analyzuje způsob řízení lidských zdrojů ve státní správě, konkrétně u Policie České republiky. Specifikuje oblast řízení lidských zdrojů se zaměřením na vybrané části a srovnává teoretické poznatky se ...