Now showing items 1-2 of 2

  • Rozvoj obchodních aktivit mikro podniku Roman Selinger 

    Selingerová, Adéla
    Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného ...
  • Strategie rozvoje malého podniku 

    Nácovský, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a ...