Now showing items 1-1 of 1

  • Konsolidovaná účetní závěrka 

    Havranová, Žofia
    Problematika diplomovej práce je zameraná na konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá pomocou analýzy súčasného stavu skupiny kapitálovo spojených podnikov špecifikuje návrh konsolidačných pravidiel vybranej skupiny podnikov. ...