Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Beránková, Michaela
    Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu vybrané společnosti na plánované období let 2018 – 2020, k čemuž bude sloužit analýza dat minulých období, a to za 5 období zpětně. Sestavení finančního plánu předchází ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti GREEN SPEDITION s.r.o. 

    Gryč, Matěj
    Cílem této práce je evaluace současné situace podniku Green Spedition s.r.o. a formulace podnikatelského záměru dalšího rozvoje. Teoretická východiska tvoří základ pro další zkoumání. Současný stav byl zhodnocen pomocí ...