Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

    Buršová, Eva
    Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...