Now showing items 312-331 of 483

 • Racionalizace technologie obrábění 

  Plančar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních opatření pro obráběcí pracoviště společnosti Siemens. Obráběnými kusy jsou hřídele, základní součásti vyráběných elektromotorů. Úvodní část této studie popisuje teoretické ...
 • Racionalizace výroby segmentu tvářecího nástroje 

  Pilař, Radek
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby tvářecího segmentu, který se vyrábí ve firmě OMNI-X CZ. Seznámení se s výrobkem „tvářecí segment“, nastínění problematiky výroby tvářecího segmentu s možností vylepšení výroby. ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Dadej, Vincent
  Táto diplomová práca sa zaoberá programovaním v prostredí Matlab pre platformu Raspberry Pi 3. Za účelom predvedenia sú spracované dve úlohy pre Raspberry Pi, ktoré využívajú dostupný hardware, kameru. Prvou je detegovanie ...
 • Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2 

  Korytár, Lukáš
  Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje ...
 • Recirkulace výfukových plynů zážehového motoru 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy zážehového motoru, která by umožnila zvýšení podílu recirkulovaných plynů ve válci pro získání co největšího množství výhod, které nám recirkulace výfukových plynů může ...
 • Regenerace tepla a vody při sušení papíru 

  Milko, Michal
  Diplomová práca s názvom Regenerace tepla a vody pri sušení papíru sa zaoberá využitím teplého odpadného vzduchu, ktorý je ventiláciou odvetrávaný počas procesu sušenia papiera v papierni. Ďalej sa detailne venuje návrhu ...
 • Regulace ventilovaného sedadla automobilu s ohledem na tepelný komfort člověka 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na měření ventilovaného sedadla s ohledem na tepelný komfort člověka. Popisuje a shrnuje tepelný přenos lidského těla s okolím a termoregulaci člověka. Dále zachycuje a zhodnocuje vybrané přístupy ...
 • Rekonstrukce snímků z magnetické rezonance pomocí optimalizačních metod 

  Onderlička, Tomáš
  Magnetická rezonance je diagnostická metoda používaná pro zobrazení vnitřních orgánů těla. Její hlavní nevýhodou je dlouhá doba snímání, která jde ovšem zrychlit metodou komprimovaného snímání. Ta spočívá v naměření jen ...
 • Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

  Rak, Vítek
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Michalica, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování kontaminované biomasy. Výkon kotle je výkon 45 t/h. Vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 440 °C a 4,2 MPa při teplotě ...
 • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 

  Krolák, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je ...
 • Rotační sušící a sintrovací pece 

  Rafaj, Svatomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...
 • Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu 

  Helienek, Matúš
  Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ...
 • Ruční pracovní nářadí pro renovační účely 

  Klika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá renovací traktoru Zetor 6911 s využitím metod ručního obrábění kovů. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj obrábění a charakteristiku jednotlivých metod ručního obrábění. Mezi možnosti ...
 • Runge-Kuttovy metody 

  Kroulíková, Tereza
  Tato práce se zabývá Runge--Kuttovými metodami pro počáteční problém. Práce začíná analýzou Eulerovy metody a odvozením podmínek řádu. Jsou představeny modifikované metody. Pro dvě z nich je určen jejich řád teoreticky a ...
 • Řešení kinematických veličin mechanismu a deformačně-napěťová analýza jeho členů při zablokování 

  Zvozil, Ondrej
  Diplomová práca, ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťou AUFEER DESIGN (AFD), sa zaoberá analýzou konkrétneho stieračového mechanizmu automobilu. Najprv je uvedená stručná história stieračov. Stieracie sústavy sú potom ...
 • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

  Zbavitel, Jan
  Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...