Now showing items 363-382 of 483

 • Tažení pocínovaného ocelového plechu 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Tažení pocínovaného ocelového plechu. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby zadané součásti - vizitkáře z pocínovaného plechu technologií tažení. Z variantního řešení ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Slovák, Rostislav
  Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové ...
 • Technicko-ekonomické srovnání tavného a oxidačního způsobu laserového dělení ocelových plechů pevnolátkovým laserem (ACO) 

  Vojteková, Lucia
  Predmetom diplomovej práce je porovnanie tavného a oxidačného spôsobu laserového delenia plechu pre firmu ACO Industries k. s., kde bola realizovaná aj experimentálna časť. Po dohovore bola práca rozšírená o dáta vzoriek ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Technologická příprava výroby stírací desky 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je ...
 • Technologický projekt pracoviště u dané strojírenské firmy 

  Smrkal, David
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem u dané strojírenské firmy, která se jmenuje MAXAREN s.r.o. Práce obsahuje teoretickou část o technologickém projektování, následně analýzu současného stavu firmy, kapacitní ...
 • Technologie čistého obrábění kroužku speciálního ložiska bruskou na otvory 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je porovnat 5 vytipovaných brousicích kotoučů, které se liší jak typem použitého materiálu, tak i svojí strukturou. Testování těchto kotoučů probíhá ve firmě SLB, spol. s r.o. na brusce na díry BDU ...
 • Technologie výroby vřetena frézovací hlavy 

  Měrka, Tibor
  Práce se zaobírá chemicko-tepelným zpracováním vřetena frézovací hlavy a sestavením technologického postupu výroby této součásti. Úvodní část práce obsahuje seznámení s funkcí vřetena frézovací hlavy a s požadavky, které ...
 • Teleskopická věž samojízdné vrtné soupravy 

  Hájek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem věže vrtné soupravy. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou MND, a.s., je provést návrh ocelové konstrukce. Následně provést analýzu zatěžovacích stavů. Dále provést ...
 • Teleskopická věž samojízdné vrtné soupravy 

  Hájek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem věže vrtné soupravy. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou MND, a.s., je provést návrh ocelové konstrukce. Následně provést analýzu zatěžovacích stavů. Dále provést ...
 • Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy a posouzením stávající konstrukce podvozku na senážních vozech Pöttinger Primo a Faro pro provoz na svažitých pozemcích. Práce obsahuje kompletní konstrukční návrh ...
 • Teoretická a skutečná přesnost měření fotogrammetrického systému Tritop 

  Klus, Patrik
  Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných faktorů na přesnost fotogrammetrického systému Tritop a ověřuje platnost teoretických predikčních vztahů. Primární pozornost je věnována faktorům, jež může inspektor snadno ovlivnit ...
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 

  Mazálek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z kuchyně a chlazených místností restauračního provozu, jako zdroj pro tepelné čerpadlo a následné přípravou teplé vody. V první části jsou vysvětleny základní principy ...
 • Teplotní profily a fluktuace teploty v turbulentní Rayleighově-Bénardově konvekci 

  Drahotský, Jakub
  Tato práce popisuje výzkum zaměřený na studium vertikálních teplotních profilů a fluktuací v turbulentní Rayleighově-Bénardově konvekci. Experiment byl proveden v "Barrel of Ilmenau" obsahující válcovou experimentální celu ...
 • Testování průhledného modelu tlakové vířivé trysky 

  Sapík, Marcel
  Obsahem práce je zprovoznění průhledného a zvětšeného PMMA modelu tlakové vířivé trysky, což zahrnuje výběr pracovních kapalin a přípravu testovací sestavy, která by umožňovala použití optických metod (LDA, PDA, PIV, ...
 • Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku 

  Staňo, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia ...
 • Text mining se zaměřením na shlukovací a fuzzy shlukovací metody 

  Zubková, Kateřina
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou v oblasti text miningu (dolování v textech) a její aplikací na reálná data. Cílem práce je najít vhodné kategorie (shluky) v přepsaných hovorech zaznamenaných v kontaktním centru ...
 • Tlakové a rychlostní pulsace kapaliny v tenké válcové oblasti 

  Oborná, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza jevů probíhajících v tenké válcové oblasti, tj. ve spáře, kterou proudí kapalina o daných parametrech. Skrze zavedená zjednodušení se dostává k problematice vlastního a ...
 • Tlakové ztráty nosičů katalyzátorů 

  Linda, Matúš
  Diplomová práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi a jeho energetickým využitím v spaľovni odpadov. Sú spracované škodlivé látky vznikajúce spaľovaním, ako aj emisné ...
 • Tok látek v nestandardních procesních a energetických zařízeních 

  Chýlek, Martin
  Distribuce tekutiny je důležitá v zařízeních obsahujících svazky trubek s omezeným počtem řad, neboť zajišťuje správnou funkci zařízení a někdy je specifická distribuce nutná k zajištění správného fungování technologie. ...