Now showing items 112-131 of 483

 • Kondenzační parní turbína 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou ...
 • Konstrukce kráčejícího mobilního robotu 

  Szabari, Mikuláš
  Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje ...
 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Konstrukce podvozku pro dvounápravový motorový železniční vůz 

  Polcer, Pavel
  Tato práce obsahuje konstrukční řešení podvozku pro dvounápravové motorové železniční vozy. Funkčnost konstrukčního řešení byla ověřena pomocí analytických a numerických výpočtů.
 • Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova ...
 • Konstrukční návrh a měření tandemového čerpadla jako srdeční náhrady 

  Trlica, Karel
  Tato práce slouží jako konstrukční studie axiálního čerpadla s tandemovým uspořádáním oběžných kol. Rovněž na ní může být nahlíženo jako na možné konstrukční varianty, jež by mohly být použity jako srdeční náhrady. Diplomová ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce se primárně zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje zaměřeného na technologii zpracování dřeva pomocí řezání – rozmítací pily. V úvodu práce je seznámení se zpracovávaným materiálem – dřevem a jeho zpracování ...
 • Konstrukční návrh nábojů kol vozidla 

  Mohyla, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nábojů do kol vozidla Formule Student. První část je věnována jako úvod do soutěže Formule Student a shrnutí poznatků o konstrukci nábojů se zaměřením na formulová vozidla. ...
 • Konstrukční návrh nesymetrické parabolické pružiny 

  Žák, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh parabolické pružiny pro nákladní vozidlo. Jedná se o nesymetrickou pružinu, jejíž vlastnosti jsou navrženy s ohledem na zatížení při prudkém brzdění. Součástí práce je stručné shrnutí ...
 • Konstrukční návrh pohonu přední hnané nápravy traktoru 

  Podhora, David
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu přední hnané nápravy traktoru za účelem zvětšení brzdné účinnosti stojícího traktoru zajištěného parkovací brzdou. V prvních dvou kapitolách jsou shrnuty základní ...
 • Konstrukční návrh precizního manipulátoru 

  Stuchlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a následného konstrukčního řešení precizního manipulátoru využívaného jako stolek elektronového mikroskopu. První část závěrečné práce se zabývá problematikou, spojenou ...
 • Konstrukční návrh sekvenčního řazení vozidla 

  Šardický, Jakub
  Práce se zabývá rešerší současných sekvenčních převodovek a konstrukční přestavbou synchronní převodovky vozu Škoda Felicia 1,6 MPI na manuální sekvenční převodovku. Na základě zadání je v práci obsažen schématický princip ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Hanych, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...
 • Konstrukční návrh závěsu zadního víka osobního automobilu 

  Bílek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou zavěšení 5. dveří osobního automobilu. Úvodní část se věnuje možnostem uchycení 5. dveří osobního automobilu. Následně byl vybrán závěs typu HDS, který je dále řešen pomocí výpočtového ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s otevřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Máca, Jiří
  Tato závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou měření vibrací a hluku převodových ústrojí. Rešeršní část popisuje základní problematiku vzniku hluku a vibrací, jejich měření, dále také zdroje vibrací v převodových ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Otipka, Václav
  Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji ...
 • Konstrukční optimalizace výrobní linky využitím aditivní technologie SLS 

  Nakládalová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá aditivní výrobou, konkrétně výrobní technologií Selective Laser Sintering (SLS), a implementací aditivní výroby do existujících odvětví průmyslu, při níž dochází k doplnění nebo přímo nahrazení ...
 • Konstrukční studie axiálních bezucpávkových čerpadel 

  Dobrovolný, Martin
  V první části práce je uvedena stručná rešerše axiálních hydraulických strojů a základní postupy potřebné k návrhu hydraulického stroje. Druhá část práce je věnována měření charakteristiky axiálního čerpadla s prstencovým ...