Now showing items 451-470 of 483

 • Výroba části odpadní dráhy tiskařského stroje 

  Dolák, Martin
  Řešenou součástí je část kanálu pro odpadové odstřižky tiskařského stroje. Relativně jednoduchá součást vhodná k výrobě tvářením za studena. Diplomová práce navrhuje zhotovení komponenty lisováním. Po shrnutí základních ...
 • Výroba držáku nábytkového kolečka 

  Moravčík, Juraj
  Práca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako ...
 • Výroba dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí s využitím vakuové metalurgie 

  Tučková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou dvoufázových korozivzdorných ocelí ve vakuové peci. Teoretická část popisuje předpokládaný průběh oduhličení a chemické pochody ve vakuové metalurgii. Experimentální část porovnává ...
 • Výroba konzoly odjehlovacího stroje 

  Hlavinka, Martin
  Diplomová práce řeší návrh změny výroby polotovaru konzoly, který je vyráběn odléváním z litiny ČSN 42 2420. Součást tvoří rám odjehlovacího stroje, na kterém jsou upnuty dva elektromotory s převodem. Pro navrhovanou výrobu ...
 • Výroba kroužku Pall 

  Wajda, Jakub
  Práce předkládá návrh vstřikovací formy se studeným vtokovým systémem pro zhotovení součástky typu Pall kroužek z polypropylenu. Na základě studia dané problematiky byla jako nejvhodnější metoda výroby zvolena technologie ...
 • Výroba odlitků z elektrovodné mědi 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je ověření vlivu podmínek metalurgického zpracování, použité slévárenské technologie a podmínek tuhnutí na elektrickou vodivost odlitků z čisté mědi. Experiment sleduje rozdíly mezi tavením za ...
 • Výroba regálové lišty 

  Repatý, Michal
  Práca predpokladá zhodnotenie technologickej, ekonomickej a konštrukčnej časti výroby súčasti a návrhu nástroja, slúžiaceho na veľkosériovú výrobu regálovej lišty z oceli S355MC. Z literárnej štúdie sa ukázalo ako najvhodnejšie ...
 • Výroba subkomponentu podvozkového kulového kloubu 

  Liškář, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem technologického postupu pro výrobu rotačně symetrické součásti, která je součástí tělesa podvozkového kulového kloubu osobního automobilu. Práce je vypracována na základě zadání a ve spolupráci s ...
 • Výroba tělesa západky 

  Janáček, Adam
  Práca rieši výrobu telesa západky , ktorá slúži na uzamykanie okien, okeníc alebo dverí. Je vyrobené z plechu z ocele 11 375 o hrúbke 1 mm. Séria je 50000 kusov za rok. Ako najvýhodnejšia technológia bolo vybraté strihanie ...
 • Výroba uzávěrů lahví 

  Bělaška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...
 • Výroba válcovaného profilu a její ověření pomocí numerické simulace 

  Sigmund, Lukáš
  Práce se zabývá technologií výroby profilů válcováním za tepla, přičemž předkládá kompletní souhrn podmínek a principů tohoto procesu. Dále je popsán systém návrhu kalibrace řešeného profilu, jehož správnost je následně ...
 • Výroba víčka 

  Braško, Zdenko
  Práca rieši návrh výroby víčka, ktoré slúži na uzavretie trubky valcového regálu, ku ktorej je privarené a spolu tvoria pevnú zostavu. Z vnútornej strany je do neho nalisované ložisko a stredom prechádza oska. Celá zostava ...
 • Výškový sklad pro lakované karoserie 

  Bachorík, Patrik
  Cieľom diplomovej práce je návrh výškového skladu pre nalakované karosérie so zameraním na problematiku dopravníkových trás a jeho začlenenie do stávajúceho materiálového toku v spoločnosti Škoda Auto a.s.. Boli navrhnuté ...
 • Vývoj a návrh nízkonákladového manipulátoru pro interakci s okolím 

  Štěpánek, Vojtěch
  Tato práce se věnuje návrhu nízkonákladového robotického manipulátoru typu SCARA. Práce je sestavena chronologicky podle dílčích vývojových stádií manipulátoru. Představí metody z oblasti inverzní kinematiky, které určují ...
 • Vývoj keramické skořepinové formy pro výrobu rozměrných Al odlitků 

  Hýbal, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o volbě nejvhodnějšího složení keramické skořepinové formy pro hliníkové odlitky lité metodou přesného lití. Nejvhodnější složení keramických skořepin je zvoleno na základě výsledků provedených ...
 • Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur 

  Klimek, Ľubomír
  Predmetom tejto práce je spracovanie kovového materiálu metódou Selective Laser Melting. Hlavným cieľom je overiť a popísať vplyv jednotlivých procesných parametrov vstupujúcich do výrobného procesu pri spracovaní materiálu ...
 • Vývoj procesních parametrů technologie Selective laser melting pro výrobu tenkostěnných dílů z práškového železa 

  Šreibr, Vít
  Diplomová práce se zabývá zpracováním čistého železa technologií Selective laser melting, jakožto materiálu s dobrými elektromagnetickými vlastnostmi. Hlavní řešenou oblastí je optimalizace výroby tenkostěnných vzorků, u ...
 • Vývoj testovacího přípravku délkového snímače 

  Kirchner, Jan
  Práce se zabývá možností měřit polohu v malém rozsahu pomocí snímače pracujícího na principu tenzometru. Pro testovací účely byla navrhnuta vyhodnocující jednotka obsahující analog / digitální převodník, LCD a umožnuje ...
 • Vzájemná interakce magnetického pole a kavitujícího proudění 

  Harazin, Přemysl
  Práce je složena z rešeršní a experimentální části. V rešeršní části je podrobně řešeno vzájemné ovlivnění mezi magnetickým polem a vodou a mezi magnetickým polem a kavitací. Jelikož jsou názory na ovlivnění často protichůdné, ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...