Now showing items 1-1 of 1

  • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

    Adam, Jakub
    Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...