Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

    Balíček, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...