Now showing items 1-20 of 603

 • Vliv kanálu trysky na parametry tisku 3D FDM tiskárny 

  Rygl, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kanálu trysky na různé parametry tisku metodou FDM / FFF. V první části je stručně popsáno zařazení této metody mezi aditivními technologiemi. Následuje popis zařízení pro dotčenou ...
 • Motorová jednotka smykem řízeného nakladače 

  Kročil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebními smykem řízenými kolovými nakladači a problematikou návrhu jejich motorové jednotky. V první části práce je popsáno konstrukční provedení nakladače a rešeršní porovnání parametrů ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Tomeš, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu pro nosnost 10 000 kg. Práce obsahuje návrh základních částí zdvihového mechanismu – průměru lana, lanového bubnu a kladek. Součástí je také volba ...
 • Modifikace laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Begáň, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh laboratórneho modelu mačky mostového žeriavu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť sa zaoberá skúmaním priemyselných riešení. Ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou ...
 • Elektrické pohony v robotice 

  Matušík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických pohonů v robotice. První část je zaměřena na historii průmyslových a mobilních robotů. Ve druhé části je provedeno zhodnocení současného stavu v oblasti elektrických ...
 • Zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot 

  Zindulka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot, které je možné používat při výškových pracích. Zařízení je navrženo jako přenosné s pohonem akumulátorovou vrtačkou. Úvodní část ...
 • Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření ...
 • Výroba hlavní pro lovecké zbraně 

  Klusáček, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu technologie výroby lovecké kulové hlavně na rozptyl střelby. Teoretická část pojednává o historii výroby hlavní, jejich hlavních částech a speciálních výrobních technologiích. Dále ...
 • Rotační náhonové soustavy 

  Matyáš, Ondřej
  Daná práce nám ukazuje základní rozdělení rotační náhonové soustavy CNC strojů. První část práce této práce poukazuje na základní rozdělení Rotační náhonové soustavy, tedy nástroj a obrobek. Další částí je rozdělení dle ...
 • Závitovací operace ve stavebnictví 

  Čech, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je souhrn běžných závitů a závitových spojů používaných ve stavebnictví doplněný ukázkami reálných spojů. Možnosti zhotovování závitů na stavbách, přesněji v mobilních situacích, kdy nelze použít ...
 • Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk velkorozměrových dílů z betonové směsi 

  Slavíček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modulární tiskové hlavy určené pro 3D tisk cementových směsí. Tisková hlava je určená pro kontinuální tisk cementové směsi s obsahem kameniva a příměsí urychlovače ...
 • Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně 

  Blaha, Jan
  Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní ...
 • Metody nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků 

  Vontor, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rešerši metod nedestruktivního zkoušení materiálu a následně vhodnou metodu experimentálně použit na zkušební vzorek. Práce je zaměřena hlavně na metody nedestruktivního zkoušení používané ...
 • Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting 

  Kaščák, Pavol
  Spracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil 

  Franc, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Sekava, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model kontejnerového manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše průmyslových řešení. Praktická část se zabývá ...
 • Konstrukce LED světelného zdroje pro mikroskop 

  Perháč, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a vyhotovením funkčného osvetlenia LED osvetľovacieho zdroja pre mikroskop NIKON Eclipse LV 150, s použitím troch úzkopásmových LED diód.
 • Studie a porovnání řídících CNC systémů 

  Nytra, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše současného stavu implementovaných cyklů CNC řídících systémů. Nejdříve je osvětlena základní problematika programování číslicového řízení s možnostmi vlastního programování. Dále ...
 • Závěsný cyklonosič pro autobusovou dopravu 

  Svoboda, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce univerzálního cyklonosiče na různé druhy autobusů. Cílem bylo vyrobit jednoduchou, lehkou, bezpečnou, cenově přístupnou konstrukci cyklonosiče se snadným zavěšením kol, ...
 • Příklady dobré praxe a netradičních systémů sběru odpadů 

  Petrasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je popis metod využívaných při sběru odpadu se zaměřením na netradiční systémy. Její součástí je nastínění základní technické specifikace předmětných technologií. Analýzy je dále využito ke stanovení ...