Now showing items 177-196 of 603

 • Laboratorní úloha s Siemens LOGO! 

  Matiaško, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a vypracovanie riešenia laboratórnej úlohy zameranej na reguláciu teploty pomocou dvojpolohového regulátoru s využitím Siemens LOGO!8. Úvod práce je venovaný teoretickému zoznámeniu sa so ...
 • Laminace povrchů měděnou folií 

  Vyoral, Marek
  Práce se zabývá technologií laminací povrchů měděnou fólií, testování funkčnosti a použitelnosti technologie v praxi. Popisuje problémy a řešení, které se objevily během vývoje této technologie.
 • Lanový vrátek pro dopravu lodí 

  Michal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh lanového lodního vrátku pro dopravu lodí, se zatížením 10 kN v laně na 10 metrů, minimální rychlostí vytahování 0,1 m/s a poháněn z jednofázového obvodu 230V. Práce obsahuje rešerši ...
 • Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů 

  Grim, Jakub
  Práce je zaměřená na výzkum metod generování atomů vápníku do iontových pastí. Zejména jde o metodu pulzní laserové ablace a o metodu generování pomocí tepelné pícky zahřívané proudem, která je v současné době využívána. ...
 • Látky pro modifikaci tření v kontaktu kola a kolejnice 

  Pláněk, Miloslav
  Aplikací látek pro modifikaci tření lze redukovat problémové aspekty kontaktu kola a kolejnice. Podstatou této bakalářské práce je zpracovat přehled látek pro modifikaci tření aplikujících se mezi běhoun kola a temeno hlavy ...
 • Lepení kompozitních materiálů 

  Drkoš, Jan
  Práce se zabývá rozborem problematiky lepení kompozitních materiálů a následným výběrem lepidla pro zadaný lepený spoj skládající se ze dvou kusů uhlíkových kompozitů. V práci je stručně shrnuta teorie kompozitních materiálů ...
 • Lepení v autoprůmyslu 

  Krejčí, Adam
  Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě ...
 • Lesní těžební stroje 

  Brychta, Vojtěch
  Obsahem této bakalářské práce je kritická studie lesních těžebních strojů, určených především pro probírkovou těžbu. Podle v České republice většího počtu kolových harvestorů ve srovnání s pásovými harvestory, je tato práce ...
 • Levná stanice pro chytrou domácnost 

  Mach, Sebastián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením stanice pre inteligentnú domácnosť, ktorá bude ovládať jej externé periférie. Stanica bude komunikovať s kamerou a senzormi, sťahovať z internetu potrebné informácie a komunikovať s cloudom, ...
 • Magnetické slitiny s tvarovou pamětí - ab initio přístup 

  Heczko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým studiem slitin s magnetickou tvarovou pamětí na bázi Ni2MnGa při užití ab initio výpočtů elektronové struktury provedených metodou projektovaných přidružených vln. V práci byl ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Manipulační zařízení pro IBC kontejnery 

  Hartl, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh manipulačního zařízení pro IBC kontejnery, které je určeno pro přepravu těchto kontejnerů po rovné skladové ploše a jejich stohování do výšky dvou kontejnerů.
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných manipulačních zařízení a pomocných manipulačních zařízení pro kontejnery. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o kombinované přepravě a používaných ...
 • Manipulační zařízení pro sklad 

  Vítek, Tomáš
  Práce se věnuje manipulačnímu zařízení pro manipulaci s big bagy po rovné skladové ploše. Na úvod se věnuji rozboru současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s vaky. V dalších částech se zabývám koncepčním návrhem, ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David
  Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, ...
 • Matematické modely v biologii 

  Vidová, Katarína
  V tejto práci sa zameriame na zostavenie modelov z matematickej biológie popisujúcich interakciu dravec - korisť. Porovnáme najzákladnejší model Lotka - Volterra s realistickejšími modelmi, tzn. s modelom s vnútrodruhovou ...
 • Maziva pro tváření plechu 

  Buchta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy vhodnými ke tváření plechů. V práci je popsána problematika tření při procesu tváření, dále je zpracováno rozdělení maziv dle jejich typů a je uvedena jejich charakteristika. V práci ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Šašková, Monika
  První část této bakalářské práce se zabývá stručným rozdělením používaných druhů česlí. Hlavním cílem práce je návrh hydraulických česlí umístěných před vstupem do malé vodní elektrárny. Součástí práce je návrh samotného ...
 • Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem 

  Novosád, Ivan
  3D tlač sa v súčasnosti stáva čoraz dostupnejšou a využívanejšou či už medzi laickou verejnosťou alebo v priemysle. Svoje nezastupiteľné miesto má 3D tlač hlavne pri výrobe prototypov. Preto je dôležité poznať mechanické ...
 • Mechanicko-biologické způsoby zpracování odpadu 

  Wildová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. ...