Now showing items 236-255 of 603

 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu v Třineckých železárnách 

  Ščerba, Bořek
  V této práci je rozpracována napjatostně deformační analýza vybrané prutové konstrukce. Prvním bodem práce je rešerše, která obnáší získání co největšího množství informací o konstrukci, například její rozměry, zatížení, ...
 • Napjatostně deformační analýza rozhledny Hraniční vrch 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení napjatostně deformační analýzy prutové soustavy, která vychází z rozhledny Hraniční vrch u Města Albrechtic. Hlavním cílem této práce je vytvoření zjednodušeného 3D výpočtového ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích 

  Gago, Viliam
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích, který je typickým příkladem příhradové ocelové konstrukce. V první části je obsažen teoretický základ potřebný ...
 • Naviják pro vodní sporty 

  Fejta, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na navijáky pro vodní sporty. V úvodní části je proveden popis základních prvků navijáku společně se shrnutím a porovnáním vybraných zařízení vyskytujících se na trhu. V další části práce je ...
 • Nástroje pro vrtání a jejich využití 

  Němeček, Tomáš
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro vrtání a jejich využití je zaměřena na charakteristiku vrtacích nástrojů, charakteristiku metod, charakteristiku materiálů vrtacích nástrojů a zajištění sortimentu u producentů nástrojů.
 • Návrh a konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru 

  Přikryl, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu poznání v oblasti lineárních hydromotorů, výpočet lineárního hydromotoru a návrh konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru pro využití například ve zdvižných ...
 • Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu 

  Fürich, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém pro odposlech obsahu zpráv a měření intenzity signálu (RSSI) daného rádiového modulu (TR-72DA). Byla provedena volba jednotlivých komponent, vzájemných komunikačních ...
 • Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru 

  Adam, Tomáš
  Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na ...
 • Návrh chrániče holeně pro přímou digitální výrobu 

  Dlabaja, Štěpán
  Práce se zabývá návrhem parametrického chrániče holeně pro slalomové lyžaře, přímo vyrobitelného metodou FFF z plastu ABS. Cílová holeň byla naskenována pomocí 3D skeneru a v pluginu Grasshopper byl navržen chránič s ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Valc, Lukáš
  V této bakalářské práci se pojednává o konstrukčním řešením a návrhem dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. Jeřáb musí splňovat tyto základní podmínky. Hlavní podmínkou je minimální nosnost jeřábu a to konkrétně 1t. ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Tmej, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou provedeny dva konstrukční návrhy dílenského ...
 • Návrh držáku vzorků s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SPM 

  Krutil, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem držáku vzorku s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SMP mikroskop, který bude pracovat za nízkých teplot (20 K – 300 K). Nově navržený držák vzorku je vybaven deseti odpruženými kontakty pro elektrické ...
 • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

  Hilšer, Pavel
  První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
 • Návrh elektromagnetu pro manipulaci s břemenem 

  Mišún, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout elektro-permanentní magnetický koncový efektor pro robotický manipulátor, umožňující manipulaci převážně s plechovými díly o malé tloušťce. Práce je rozdělena do několika částí. Na ...
 • Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou 

  Rajchl, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru ...
 • Návrh experimentálního přípravku pro testování účinnosti chladících kanálů 

  Jež, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí experimentálního zařízení pro měření účinnosti chladicích kanálů vyskytujících se v elektrických strojích. Zařízení měří součinitel přestupu tepla při turbulentním proudění vzduchu ...
 • Návrh jednoúčelového manipulátoru 

  Šatný, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je návrh hydraulicky naháněného jednoúčelového manipulátoru pro manipulaci se samonosnými formami ve slévárenském provozu. První částí práce je rešerše zaměřená na danou problematiku, zejména ...
 • Návrh keramického povlaku na kotoučové brzdy jízdního kola 

  Eliáš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem keramického povlaku na brzdný kotouč jízdního kola a jeho realizací. Důvodem je dosažení vyšší tepelné odolnosti a otěruvzdornosti, což jsou vlastnosti, kterými se vyznačují keramické ...
 • Návrh koncového efektoru pro uchopení hliníkových odlitků 

  Šváček, Jiří
  Koncový efektor, vnitřní úchop dílů, robot