Now showing items 391-410 of 603

 • Racionalizace technologie výroby hliníkových součástí se zaměřením na nástroje 

  Langpaul, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje seznámení s firmou STROJTEX a stručný popis dané součásti. V následující kapitole je proveden rozbor současné výrobní ...
 • Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů 

  Vojtěch, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit ...
 • Regulační systémy turbodmychadel 

  Fraňová, Zuzana
  Táto bakalárska práca je rešeršnej povahy a primárne zameraná na regulačné systémy turbodúchadiel. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na obecnú problematikou preplňovania pomocou turbodúchadla a ...
 • Rekonstrukce nedemontovatelného MR tlumiče LORD 

  Lochman, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací úpravy nedemontovatelného magnetoreologického tlumiče LORD, který časem získal netypickou Fv charakteristiku. V úvodní části je popsáno fungování magnetoreologické ...
 • Robotické broušení svarů 

  Nohavica, Radek
  Bakalářská práce pojednává o broušení, jako dokončovací metodě obrábění. Cílem práce je popis aktuálních řešení pro robotizované broušení. Bakalářská práce se zaměřuje na robotiku jako celek a dává hrubý obraz o jejich ...
 • Robotické svařování hliníkových slitin 

  Pekárek, Mojmír
  Tato bakalářská práce pojedná o robotickém svařování hliníkových slitin. Je rozdělena do čtyř částí, které jsou rešeršním souhrnem poznatků této problematiky. První část je zaměřena na robotiku a základní rozdělení ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Vaverka, Pavel
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace a její produkty. Dále bude stručně popsán současný ...
 • Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochy 

  Sijková, Simona
  Predmetom tejto bakalárskej práce je optimalizácia snímania hracej plochy pomocou inteligentnej kamery Cognex na robotickom stolnom futbale spoločnosti B&R Automatizace. Prvá časť práce je venovaná rešerši v oblasti ...
 • Robotický stolní fotbal - řízení herních os 

  Sláma, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navázání na řešení robotického stolního fotbalu od společnosti B&R Automation z minulých let a zdokonalení stávajících problematických oblastí. Konkrétně se jedná o modularizaci softwarového ...
 • Robotický stolní fotbal - systémová integrace 

  Švanda, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se zabývá systémovou integrací jednotlivých dílčích ...
 • Robotizovaná pracoviště pro technologie nanášení povrchových hmot 

  Macháček, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá robotizovanými pracovišti pro technologie nanášení povrchových hmot. Nejprve jsou uvedeny technologie využívané při robotizovaném nanášení povrchových hmot a poté příklady pokročilé robotizace ...
 • Rotační náhonové soustavy 

  Matyáš, Ondřej
  Daná práce nám ukazuje základní rozdělení rotační náhonové soustavy CNC strojů. První část práce této práce poukazuje na základní rozdělení Rotační náhonové soustavy, tedy nástroj a obrobek. Další částí je rozdělení dle ...
 • Rozbor firemních technologií s návazností na výrobu konkrétní součásti 

  Olejníček, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě ručních pout a výrobních technologiích firmy ALFA – PROJ spol. s r.o. První část práce je zaměřena na technologický postup výroby ocelového těla revolveru a využití technologie EDM. ...
 • Rozvoj procesu neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti 

  Zvolánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti Bosch Rexroth v Brně a návrhem na jeho zdokonalení. První část je věnována popisu současné situace a jednotlivých nástrojů, které ...
 • Řešení některých úloh pružnosti pomocí programovacího jazyka Python 

  Tichoň, Dušan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovacím jazykom Python. Cieľom práce je oboznámenie sa a aplikácia nástrojov knižníc NumPy, SymPy a Matplotlib, ako aj využitie solídneho výpočtového potenciálu programovacieho jazyka ...
 • Řezné nástroje pro hluboké vrtání a jejich využití v praxi 

  Sedlář, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro hluboké vrtání. První část je zaměřena na základní popis vrtacího procesu, rozdělení vrtacích nástrojů podle jejich konstrukce a v neposlední řadě je zde uvedena charakteristika i ...
 • Řízení dvouosého polohovacího stolu 

  Mičulka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací software pro řízení dvouosého polohovacího stolu. Řízení stolu je realizováno na PLC s kartou Beckhoff EL7342 pro řízení DC motorů. Software je realizováno v prostředí TwinCAT ...
 • Řízení humanoidního robota 

  Pozdíšek, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného komerčně dostupného malého humanoidního robota, jeho zprovozněním a testováním obsažené senzoriky. Cílem práce je vytvoření ovládacího programu pomocí MATLABu, následných ukázkových ...
 • Řízení neholonomních mechanismů 

  Mareček, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií řízení neholonomních mechanismů. Na příkladech je ukázano použití základních operací z diferenciální geometrie a teorie Lieových grup a algeber. Pro model tříčlánkového hada jsou sestaveny ...
 • Řízení výukové modelu „ABS“ 

  Kubisz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením výukového modelu pro simulaci brzdění s ABS, určením parametrů tohoto modelu a následným použitím těchto parametrů pro sestavení simulačního modelu. Druhou částí je vytvoření dvou ...