Now showing items 411-430 of 603

 • Samopojízdné pracovní plošiny 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická ...
 • Segmentace tomografických dat multifázových materiálů 

  Troják, Jan
  Práce se věnuje segmentaci multifázových materiálů z dat tomografického měření. Analýza dat je zaměřena na strukturu a jednotlivé materiály meteoritu. Ve struktuře meteoritu se nacházejí různé intermetalické fáze, které ...
 • Sekundární metalurgie oceli 

  Neduchal, Bronislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...
 • Simulace dynamiky jízdy nákladního vozidla 

  Jobánek, Vojtěch
  Pomocí nákladních automobilů je možné převážet náklad na velké vzdálenosti. Se zvyšující poptávkou po přepravě se výrobci nákladních aut zaměřují na efektivnost provozu. Práce se zabývá simulací jízdy. Jednotlivé možnosti ...
 • Simulace průmyslových procesů a jejich řízení pomocí Siemens LOGO! 

  Vavrík, Michal
  První částí cíle této práce je nalézt program, který umí simulovat automatizační prostředí a lze jej řídit pomocí Siemens LOGO!. Další část cíle je vytvořit vzorové úlohy v programu LOGO!Soft Comfort, ty stáhnout do PLC ...
 • Síťová simplexová metoda 

  Khýr, Lukáš
  Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...
 • Sledovací zařízení pro stratosférický balón v právních podmínkách ČR - rešeršní studie 

  Vejchoda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením nejvhodnějšího řešení pro sledování meteorologického stratosférického balónu a podmínkami provozu tohoto balónu na území České republiky. V první kapitole jsou popsány jednotlivé ...
 • Sledování stability procesu popsaného atributivní i spojitou veličinou 

  Svobodová, Hana
  Tato práce má za cíl přiblížit problematiku regulačních diagramů. První část shrnuje poznatky o regulačních diagramech včetně jejich rozdělení podle typu sledované veličiny. Jednotlivé druhy diagramů jsou podrobně popsány. ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Kramoliš, Robert
  Cilem teto bakalarske prace je navrh konstrukce sloupoveho vyloznikoveho jerabu o nosnosti 1000kg, delce vylozeni ramene 4000mm a vysce zdvihu 5800mm. Prace obsahuje dulezite pevnostni vypocty dle zadanych parametru a vyber ...
 • „Smart cities“ a decentralizovaná výroba energie 

  Opátová, Alexandra
  Táto bakalárska práca popisuje princípy decentralizovanej výroby energie spolu s výhodami, či výzvami ktoré patria ku problematike. V prvej kapitole je popísaný koncept „smart city“ a oblasti využitia. Taktiež sú popísané ...
 • Smart materiály 

  Valenová, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá smart materiály. Souhrnně popisuje obecné rozdělení smart materiálů do jednotlivých skupin, uvádí vlastnosti jednotlivých skupin a využití těchto materiálů v praxi. Detailněji jsou popsány skupiny ...
 • Smart materiály pro aktuátory 

  Brehovský, Patrik
  Bakalárska práca „Smart materiály pro aktuátory“ za zaoberá vhodným využitím materiálov, označovaných ako inteligentné pre ich vlastnosti, v oblasti aktuátorov. Z počiatku sa práca zaoberá hlavnými požiadavkami na aktuátory, ...
 • Snake-like Robots Review and Simulation 

  Stolnikova, Anna
  This project has reviewed the snake locomotion and is to design a simulation of a snake-like robot motion as the real biological snake. One of the targets has been to create a simulation of a 6-chained robot, so the device ...
 • Snížení energetické závislosti panelového domu 

  Bouchal, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení energetické soběstačnosti panelového domu. Úvodní část pojednává o panelovém domě samotném. V druhé části je zevrubně projednáno, zda na střechu domu dopadne dostatek srážkových ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Soustružení hlavňových ocelí 

  Svoboda, Kryštof
  Hlavním tématem bakalářské práce je soustružení hlavňových ocelí. V úvodu práce jsou vysvětleny základní veličiny, silová zatížení při soustružení, geometrie nože a tvar třísky. Následuje stručný přehled nástrojových ...
 • Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx 

  Šafránek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. ...
 • Speciální snímače délky 

  Pavliš, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický popis vybraných snímačů délky s důrazem na indukčnostní a optické snímače. Hlavním přínosem práce je návrh a realizace speciálního indukčnostního snímače s malou přítlačnou silou ...
 • Spolupracující roboty 

  Čefelín, David
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti kolaborativní robotiky. Rešeršní část se zabývá bezpečností při práci se spolupracujícími roboty, programováním a využitím kolaborativních robotů v praxi. Dále jsou představeny ...
 • Srovnání dotykových a bezdotykových metod měření teploty 

  Šváchová, Mariana
  Táto práca je zameraná na popis dotykových a bezdotykových metód merania teploty. Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a následne detailne popisuje dotykové a bezdotykové teplomery, ich použitie, výhody ...