Now showing items 485-504 of 603

 • Uložení pohonné jednotky v karoserii 

  Dúlovcová, Gabriela
  Hlavným cieľom tejto práce je zdôvodniť a popísať rôzne koncepcie lôžok, ktoré eliminujú vibrácie pohonnej jednotky v karosérii u osobných automobilov. Ďalšou časťou je porovnanie jednotlivých koncepcií z konštrukčného ...
 • Umělecká litina na Blanensku 

  Koupý, Leoš
  Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. Následně se věnuje umělecké litině a to ...
 • Určování křivosti v obecném bodě tepenných výdutí 

  Pátek, Václav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na určování křivosti v obecných bodech tepenných výdutí, konkrétně určováním hlavních křivostí v jednotlivých uzlech konečnoprvkové sítě idealizovaného aneurysmatu abdominální aorty.
 • Uvádění strojírenských výrobků na trh v Evropské unii 

  Vývodová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá uváděním strojírenských výrobků na trh v Evropské unii. V práci jsou shrnuty kroky nezbytné pro uvedení výrobku na evropský trh. Teoretická část shrnuje legislativní požadavky Evropské unie, resp. ...
 • Úprava simulátoru pro testování ložisek pro vesmírné aplikace 

  Okál, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou zařízení, které umožňuje zkoumání vlastností valivých ložisek při kosmických podmínkách. Úprava je nutná pro otestování nového valivého ložiska s jinými rozměry. Předepnutí ...
 • Ventily pohonných systémů raketových motorů 

  Kadlec, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, na němž je tato problematika demonstrována. ...
 • Vědecké mise vesmírných sond nejen v naší Sluneční soustavě 

  Černoch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem misí vesmírných sond, které přistály na tělesech v naší Sluneční soustavě. Úvodní část práce pojednává o misích, jež byly navrženy jednou z mnoha světových organizací pro vesmírný ...
 • Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost 

  Kučera, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem větrných elektráren od minulosti po součas-nost, a také se zaměřuje na vývoj větrných elektráren v budoucnosti. V první části této práce jsou uvedeny počátky využití větrné energie ...
 • Vizualizace hloubkové mapy za pomoci senzoru Kinect 

  Gajdoš, Adam
  Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na možnosti využitia zariadenia Microsoft Kinect v rôznych sférach a odvetviach priemyslu. Praktická časť sa zaoberá spracovávaním údajov získaných z hĺbkového senzora zariadenia ...
 • Vícefázové biokeramické porézní náhrady kostní tkáně na bázi fosforečnanů vápenatých 

  Smiešková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků na téma: Vícefázové biokeramické porézní náhrady kostní tkáně na bázi fosforečnanů vápenatých. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje literární rešerši, která ...
 • Vliv bouřkové elektřiny na leteckou dopravu 

  Fiala, Ľuboš
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie problematiky búrkovej elektriny ako sprievodného javu kumulonimbu. Venuje sa vývoju, typom, štruktúre a štádiam búrkovej oblačnosti, ako aj vzniku elektrického výboja a zriedkavých ...
 • Vliv kanálu trysky na parametry tisku 3D FDM tiskárny 

  Rygl, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kanálu trysky na různé parametry tisku metodou FDM / FFF. V první části je stručně popsáno zařazení této metody mezi aditivními technologiemi. Následuje popis zařízení pro dotčenou ...
 • Vliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikace 

  Malý, Martin
  V této bakalářské práci byla provedena literární rešerše přípravy pokročilých keramických materiálů se zaměřením na uniaxiálnímu lisování a literární rešerše z oblasti personální balistické ochrany. Experimentální část ...
 • Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu 

  Kvapil, Štěpán
  Teoretická část práce je zaměřena na vypracování rešerše na téma vulkanizace a post vulkanizace, tedy výroba pryže a spojení pryže s kovem s pomocí nejnovějších technologií. Tato část slouží jako teoretický základ pro ...
 • Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus 

  Ertl, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z ...
 • Vliv procesních kapalin na obráběcí proces 

  Lišková, Tereza
  Téma mojí studie je zaměřeno na porovnání procesních kapalin v obráběcím procesu strojírenské výroby. Předmětem analýzy je společnost zabývající se výrobou vakuových pump, která za tímto účelem obrábí dílce z hliníkových ...
 • Vliv procesních parametrů na drsnost řezu při laserovém dělení korozivzdorné oceli tl. 3 mm 

  Novotný, Jan
  Teoretická část podává přehled nejužívanějších typů laserů v průmyslové praxi a hlavní oblasti jejich aplikace se zaměřením na dělení materiálů. Dále pak je vysvětlena obecná problematika měření drsnosti a kvalifikace ...
 • Vliv procesních parametrů na drsnost řezu při laserovém dělení korozivzdorné oceli tl. 8 mm 

  Shkotova, Viktoriia
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace procesních parametrů laserového CNC centra. V experimentální části pro dělení austenitické korozivzdorné oceli X5CrNi 18–10 tloušťky 8 mm byl použit pevnolátkový ...
 • Vliv přetavení elektronovým paprskem na binární směsi deponované metodou cold spray 

  Novotný, David
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přetavení elektronovým paprskem na binárních směsích Fe-Al a Ni-Al, které byly deponované metodou Cold Spray. Rešeršní studie je zaměřena na základní principy fungování a použití technologií ...
 • Vliv samobuzeného kmitání na pracovní přesnost obráběcích strojů 

  Tomeček, Ondřej
  Tato práce se zabývá vznikem samobuzeného kmitání při obrábění a jeho vlivem na kvalitu obrobeného povrchu. Dále se v práci uvádí způsoby, jakými se potlačuje vznik samobuzeného chvění v obráběcích strojích. Nakonec jsou ...