Now showing items 588-603 of 603

 • Zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot 

  Zindulka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot, které je možné používat při výškových pracích. Zařízení je navrženo jako přenosné s pohonem akumulátorovou vrtačkou. Úvodní část ...
 • Zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu 

  Valíček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu. Krátce jsou představeny základní možnosti zkoumání kovů v polotekuté fázi, následuje analýza možností měření teploty, krouticího momentu a ...
 • Závěsný cyklonosič pro autobusovou dopravu 

  Svoboda, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce univerzálního cyklonosiče na různé druhy autobusů. Cílem bylo vyrobit jednoduchou, lehkou, bezpečnou, cenově přístupnou konstrukci cyklonosiče se snadným zavěšením kol, ...
 • Závitovací operace ve stavebnictví 

  Čech, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je souhrn běžných závitů a závitových spojů používaných ve stavebnictví doplněný ukázkami reálných spojů. Možnosti zhotovování závitů na stavbách, přesněji v mobilních situacích, kdy nelze použít ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Tomeš, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu pro nosnost 10 000 kg. Práce obsahuje návrh základních částí zdvihového mechanismu – průměru lana, lanového bubnu a kladek. Součástí je také volba ...
 • Zefektivnění technologie výroby zadaného pouzdra pastorku 

  Sádlo, Dominik
  Cílem práce je navržení nové technologie výroby zadaného pouzdra pastorku a následné porovnání s technologií stávající. V úvodu práce jsou popsány základní vlastnosti pouzder a použití dílce pouzdra pastorku, vyráběného ...
 • Zpětná sledovatelnost komponent ve výrobě zpětného palivového potrubí (FRL) 

  Ščerban, Bedřich
  Práce se zabývá návrhem koncepční strategie zpětné sledovatelnosti ve výrobě zpětného palivového potrubí (FRL) ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. V průběhu práce je popisována konstrukce a výroba FRL. Důležitou kapitolou ...
 • Zpracování dat z měření obráběcích strojů 

  Jelínek, Adam
  Cílem předložené práce je navrhnout postup zavedení pravidelné kontroly geometrické přesnosti výrobních strojů do procesu údržby ve firmě Walter s.r.o. Provést sérii měření, vyhodnotit získaná data a na jejich základě ...
 • Zpracování experimentálních dat pro kalibraci modelu izotropního zpevnění 

  Chlaň, Jakub
  Hlavným cieľom predloženej bakalárskej práce je vytvorenie univerzálne použiteľného skriptu, ktorý slúži na spracovanie dát z únavovej skúšky s cieľom kalibrovať model izotropného spevnenia. Teoretická časť práce sa venuje ...
 • Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting 

  Kaščák, Pavol
  Spracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri ...
 • Ztráty v potrubích centrálního zásobování teplem 

  Stupka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými ztrátami v potrubích centrálního zásobování teplem. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů izolování, druhů a uložení rozvodných sítí. Následně byl popsán zadaný úsek teplárenské ...
 • Zvyšování efektivity zážehového motoru pomocí vodního vstřikování 

  Benka, Miroslav
  Práca je zameraná na technológiu vstrekovania vody za účelom zvýšenia účinnosti zážehového motora. Poskytuje stručný prehľad historického vývoja technológie, súčasný výskum a nakoniec sa zaoberá praktickým modelovaním ...
 • Zvyšování životnosti střižných nožů povlakováním 

  Vodák, Marek
  Práce předkládá možnost zvýšení životnosti střižných nožů vyrobených z oceli 19 436, které se využívají pro výrobu statorových plechů z křemíkové oceli. Jeho vysoké množství výrazně zvyšuje tvrdost materiálu, což nepříznivě ...
 • Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty topné vody 

  Hliboký, Samuel
  Obsahom tejto bakalárskej práce je opísať možnosti zvýšenia efektivity vykurovania v rodinnom dome. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá princípom funkcie plynových kotlov a možnosťami ...
 • Zvýšení energetické účinnosti průmyslové teplárny 

  Spišák, Lukáš
  Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. Úvodné kapitoly sú venované základnému popisu kogeneračných a trigeneračných technológií, so zameraním na popis kogeneračných jednotiek a chladiacich zariadení. Druhá časť ...
 • Žárové nástřiky biokeramiky 

  Kašpárková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na žárové nástřiky biokeramiky. Biokeramika je určena pro náhradu poškozených částí lidského těla. Praktické využití má především v ortopedii, čelistní a obličejové chirurgii. Do této kategorie ...