Now showing items 152-171 of 603

 • Konstrukce manipulátoru pro přenos platforem SLM technologie 

  Železník, Tomáš
  Cílem práce je návrh konstrukčního řešení manipulátoru pro platformy ze stroje SLM 280 HL, který je využíván v laboratoři Ústavu konstruování. Manipulátor bude sloužit k transportu platforem i s výrobkem ze stroje do ...
 • Konstrukce otočného stolu pro obráběcí stroj 

  Axmann, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu pro obráběcí stroj. V první části se věnuje systémovému rozboru problematiky, a to použití pohonů, převodových mechanismů, ložisek a odměřovacích systémů při ...
 • Konstrukce pracovního ramene závitořezu 

  Řezníček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci pracovního ramene závitořezu/vrtačky. Pracovní rameno zajišťuje „přesnou“ vertikální polohu osy nástroje v daném pracovním rozsahu a zmenšuje silové účinky od sil řezných a hmotnostních. ...
 • Konstrukce regálového zásobníku 

  Koutňák, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci regálového zásobníku s robotickým zakládáním materiálu. První část práce se zabývá skladováním polotovarů a robotickou manipulací. Druhá část se skládá z výpočtové zprávy a návrhu ...
 • Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh 

  Velič, Samuel
  Práca na tému Konštrukcia revolverovej hlavy pre CNC sústruh je rozdelená do rešeršnej, výpočtovej a konštrukčnej časti. Rešerš má za úlohu uviesť čitateľa do problematiky automatickej výmeny nástrojov. Sú v nej tiež opísané ...
 • Konstrukce testeru pneumatických obvodů 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením testeru pneumatických obvodů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o soutěži Aventics Pneumobil Competition a závodních vozidlech týmu VUT. Dále ...
 • Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk velkorozměrových dílů z betonové směsi 

  Slavíček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modulární tiskové hlavy určené pro 3D tisk cementových směsí. Tisková hlava je určená pro kontinuální tisk cementové směsi s obsahem kameniva a příměsí urychlovače ...
 • Konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny ...
 • Konstrukční a výrobní proces vstřikovací formy 

  Stančík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje tématu vstřikování plastů. Nejprve se zabývá konstrukčním procesem vstřikovací formy, který začíná návrhem vstřikované součásti, dále návrhem vtokového systému a v závislosti na to vhodném ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Krajča, Martin
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily. První část je věnována problematice stolních kotoučových pil. Jsou zde popsány součásti kotoučových pil, bezpečnost práce na pile a situace na ...
 • Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu 

  Schmidtová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány ...
 • Konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozidla Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se soustředí na konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozu Formule student. Jedná se o koncept se zkrutnou tyčí a třetím tlumičem, používaný například ve vozech Formule 1. Návrh částečně vychází z ...
 • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

  Mazura, František
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
 • Korečkový elevátor pro dopravu potravinářských zrnin 

  Šustek, David
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení korečkového elevátoru pro dopravu potravinářských zrnin se zadaným dopravním množstvím a zadanou dopravní výškou. V první části bakalářské práce je uvedena stručná rešerše ...
 • Korekce obrazových vad pomocí CGA 

  Machálek, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry (CGA) v analýze obrazu. Zaměřuje se především na teoretické zpracování pojmů z geometrických algeber, které potom využijeme ke korigování vad na obrazech. Nejprve ...
 • Korelační koeficienty a oblasti jejich použití 

  Rudžík, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi korelačných koeficientov a ich vlastnosťami v závislosti od rozloženia dát. Teoretická časť práce obsahuje definície jednotlivých typov korelačných koeficientov a testov ...
 • Korozní ochrana konstrukcí metodami žárových nástřiků 

  Bartoněk, Daniel
  Cílem práce je provést shrnutí technologií nanášení kovových vrstev pro korozní ochranu kovových konstrukcí, běžně používaných materiálů a pomocí metalografických metod srovnat dosažené mikrostruktury metalizace slitinami ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Carbol, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na tuhá paliva. V první kapitole jsou paliva rozdělena. Tuhá paliva jsou popsána podrobně, včetně vlastností a složení. V druhé kapitole jsou popsány typy a technologie horkovodních i ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...